Aufschnittmaschinen

Aufschnittmaschine, schräg
Ausführung: elektr.Tischgerät, 
Menge:
Bestellnr.: 70216-4985053
Preis:  515,97 EUR

Aufschnittmaschine, schräg
Ausführung: elektr.Tischgerät, 
Menge:
Bestellnr.: 70216-4985054
Preis:  610,68 EUR

Aufschnittmaschine, schräg
Ausführung: elektr.Tischgerät, 
Menge:
Bestellnr.: 70216-4985055
Preis:  818,65 EUR

Aufschnittmaschine, schräg
Ausführung: elektr.Tischgerät, 
Menge:
Bestellnr.: 70216-4985056
Preis:  1.166,06 EUR

Aufschnittmaschine, schräg
Ausführung: elektr.Tischgerät, 
Menge:
Bestellnr.: 70216-4985057
Preis:  1.320,27 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H220-230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.371
Preis:  405,15 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H250-230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.372
Preis:  481,80 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: HS250-230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.373
Preis:  536,55 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H275-230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.374
Preis:  525,60 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H300- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.375
Preis:  730,00 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: HS300-230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.376
Preis:  788,40 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H300-400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.377
Preis:  730,00 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: HL300- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.378
Preis:  1.022,00 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: HL300- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.379
Preis:  1.022,00 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H330- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.380
Preis:  1.102,30 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H330- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.381
Preis:  1.102,30 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H350- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.382
Preis:  1.255,60 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H350- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.383
Preis:  1.255,60 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H370- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.384
Preis:  1.321,30 EUR

Aufschnittmaschine-schraeg
Typ: H370- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.385
Preis:  1.321,30 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K300- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.386
Preis:  1.219,10 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K300- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.387
Preis:  1.219,10 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K330- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.388
Preis:  1.284,80 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K330- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.389
Preis:  1.284,80 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K350- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.390
Preis:  1.445,40 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K350- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.391
Preis:  1.445,40 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K370- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.392
Preis:  1.554,90 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: K370- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.393
Preis:  1.554,90 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V250-230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.395
Preis:  766,50 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V300- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.396
Preis:  1.372,40 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V300- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.397
Preis:  1.372,40 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V330- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.398
Preis:  1.533,00 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V330- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.399
Preis:  1.533,00 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V350- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.400
Preis:  1.704,55 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V350- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.401
Preis:  1.704,55 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V370- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.402
Preis:  1.759,30 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: V370- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.403
Preis:  1.759,30 EUR

Aufschnittmaschine-manuell
Typ: VV300 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.404
Preis:  2.591,50 EUR

Aufschnittmaschine-manuell
Typ: VV350 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.405
Preis:  4.270,50 EUR

Motor fuer Aufschnittmaschine
Typ: MOTORE 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.406
Preis:  284,70 EUR

Staender fuer Aufschnittmaschine VV300
Typ: CAVV300 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.651
Preis:  949,00 EUR

Staender fuer Aufschnittmaschine VV350
Typ: CAVV350 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.652
Preis:  1.043,90 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal, 230
Typ: VR300, 230V 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.733
Preis:  912,50 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal, 400
Typ: VR300, 400V 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.734
Preis:  912,50 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: VR300- 230 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.870
Preis:  912,50 EUR

Aufschnittmaschine-vertikal
Typ: VR300- 400 
Menge:
Bestellnr.: 70265-100.871
Preis:  912,50 EUR

zurück